Pedagogická fakulta

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Aktuality


Chci studovat


Kalendář


Kontakty

Aktuality

Pro uchazeče

Kalendář akcí

Kontakty

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Chcete se stát jedním z nás a získat vzdělání na vysoké škole, kde akademičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci kladou důraz na vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání budoucích učitelů a dalších pedagogických pracovníků? Pak jste na správném místě.

Vyhlášení přijímacího řízení pro ak. rok 2017/18

Rozpis přijímacích zkoušek

Zápisy do 1. ročníku

Přijímací zkoušky pro doktorská studia pro ak. rok 2017/18

Číst dále

Studijní pobyty a stáže v zahraničí

Studijní pobyty a stáže v zahraničí

Našim studentům i zaměstnancům umožňujeme vycestovat na studijní či pracovní pobyt do zahraničí. Ruku na srdce, kdy vás někdo (nejen finančně) podpoří v cestě do zahraničí s cílem rozvoje vás samotných? Taková příležitost už se nemusí opakovat a věřte, že toto není reklamní slogan.
My tohle prodávat nemusíme.

Číst dále

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání

Jak praví okřídlené rčení, na vzdělávání nikdy není pozdě. My víme, že je to naopak někdy doslova nutnost. Proto jsme u nás založili Centrum celoživotního vzdělávání, které je tady pro vás v případě, že další vzdělávání je nezbytné pro váš kariérní postup, když chcete získat kvalitní vzdělání na úrovni vysokoškolských kurzů či oborů nebo když se zkrátka jen chcete dál rozvíjet.

Číst dále

Důležité orgány a služby

Samosprávné orgány a služby, bez kterých bychom to nebyli my…

  • Akademický senát

    Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem zřízeným zákonem č. 111/1998 Sb., jehož členy ze svých řad volí akademická obec naší fakulty. Mezi nejvýznamnější činnosti AS patří:

    • volí kandidáta na jmenování děkanem fakulty
    • schvaluje rozpočet fakulty
    • schvaluje vnitřní předpisy fakulty

    Více o AS

  • Vědecká rada

    Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem čítajícíminterní i externí členy. Vědecká rada ovlivňuje zejména vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost naší fakulty. Opravdu si zakládáme na tom, že v naší vědecké radě sedí jak akademické kapacity z ČR i zahaničí, tak odborníci z praxe

    Více o vědecké radě

  • Vedení fakulty

    děkan

    Pavel Doulík

    děkan fakulty

    proděkan studium

    Jiří Škoda

    proděkan pro studium a pedagogické praxe
    proděkan pro vědu a tvůrčí činnost

    Ivana Brtnová Čepičková

    proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost
    proděkan rozvoj a vztahy fakulty

    Zuzana
    Procházková

    proděkanka pro rozvoj a vztahy

    tajemnice fakulty

    Lenka
    Hřebejková

    tajemnice

  • Disciplinární komise

    předseda komise:
    PhDr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

    členové komise
    doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
    Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
    Bc. Anna Havelková
    Markéta Kežovská
    Pavel Fousek

Projekty

Část naší vědecké, tvůrčí i pedagogické činnosti je pevně spjata s realizací projektů:

Metodické centrum
Cesta k inkluzi
Podpuč
UCP SVP

Kontakt

Studijní oddělení

Po,St 13:00–15:00 h
Út 9:00–11:00 h
Čt 07:30–10:00 h
Pá 08:00–10:00 h (pouze pro KS)

50bar

Po-Pá 7:30–16:00 h

Kontakt

PFstudium@ujep.cz
tel: 475 283 111

Adresa

České mládeže 8
400 96, Ústí nad Labem