Centrum celoživotního vzdělávání

Programy realizované v rámci akreditovaného studijního programu
Souběhy s akreditovanými bakalářskými studijními programy PF:
Absolventi CCV mohou pokračovat ve studiu podle zákona 111/1998 Sb. (§ 48 až 50) a děkan jim na základě žádosti může uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v akreditovaných studijních programech.
Souběh s navazujícím magisterským akreditovaným studijním programem PF

 podle vyhlášky 317/2005 Sb. (zde)
§ 2 Studium v oblasti pedagogických věd
Další kvalifikační předpoklady – pro výchovné poradce a další specialisty
§ 4 Studium pro asistenty pedagoga
§ 5 Studium pro ředitele škol a školských zařízení
§ 6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace
§ 9 Studium k výkonu specializovaných činností – ICT, tvorba ŠVP, prevence patologických jevů, logopedie...

Sportovní instruktorské kurzy akreditované MŠMT v oblasti sportu v souladu s ustanoveními § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.179/2006 Sb., vyhlášky č. 176/2009 Sb.
Chcete si zřídit živnostenské oprávnění? Toto je nabídka přímo pro vás.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.