Centrum celoživotního vzdělávání

Studium pro výchovné poradce (E-přihláška VPR)

Akreditováno pod č.: 15476/2016-2-433

Charakter programu
 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů dle § 8 vyhlášky 317/2005 Sb. 
 
Forma studia
 
Celoživotní vzdělávání, 220 hodin výuky a 30 hodin praxe, výuka probíhá v pátek od 14.hod. a v sobotu od 9.hod. v konkrétních termínech dle rozvrhu v daném semestru
 

Odborný garant

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 475 282 284

Podmínky pro přijetí ke studiu

Do studia budou přijímáni pedagogové po na základě předložených dokladů (ověřená kopie diplomu o vzdělání pro pedagogické pracovníky dle zákona 563/2004 Sb.). Podmínkou je dvouletá učitelská praxe.

Optimální doba trvání studia: čtyři semestry

Obsah a cíle studia

Cílem je připravit pedagogy pro práci v systému výchovného poradenství. Mají být specialisty, kteří ovládají nejen tradiční diagnostiku, ale zaměřují se i na intervenci a jsou připraveni pracovat jako spolupracovníci poradenských institucí s přímou vazbou na výchovný systém – škola, pedagogicko-psychologická poradna, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, poradny pro rodinu, úřady práce aj.

Ukončení studia

Závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce

Výstup

Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání: Studium pro výchovné poradce

Vzdělávací střediska

Ústí n.L., Karlovy Vary

Úhrada studia

Předpokládaná cena pro jednoho účastníka na jeden semestr činí:
Ústí nad Labem 7 500,- Kč/semestr
Platbu kurzu provádějte výhradně na číslo účtu:
č.ú.: 100200392/0800, VS najdete v záložce PLATBA

 

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.