Centrum celoživotního vzdělávání

Zážitkové interkulturní učení

Pozn.: Vhodné do tzv. šablon ZŠ a SŠ Inkluze

Akreditace: MSMT- č.j. 6022/2017-3-283

Odborný garant: doc Jitka Géringová, Ph.D., tel. 475283855, el.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělávací cíl
Cílem kurzu je posílit pedagogické pracovníky v oblasti interkulturního vzdělávání zážitkovou a projektovou formou v návaznosti na průřezová témata osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova. Prakticky vyškolíme absolventy kurzu tak, že budou schopni připravit a realizovat program s interkulturním tématem a dobře reagovat na interkulturní situace ve třídách. Rozšíříme jejich schopnosti propojovat zvolená témata s každodenním životem a kulturou.
Kurz je zaměřen na rozvoj praktických a teoretických dovedností a vědomostí v oblasti interkulturního učení. Kurz nabízí jak metodicky pracovat s interkulturními tématy a jinakostí pomocí zážitkového učení, expresivními technikami, kritickým myšlením a prací s textem. Ukáže jak tyto metody použít pro zkoumání daných témat v co nejširším záběru pohledů.Kurz zvýší kompetence pro práci s interkulturními tématy a situacemi.

Forma kurzu: prezenční, probíhá blokovou výukou ve dvou celcích.

Hodinová dotace
Celková dotace kurzu je 20 hodin, které jsou rozdělené do dvou bloků.

Počet účastníků v jedné skupině: 16 - 20
Učitelé ZŠ a SŠ

Plánované místo konání
Učebna CCV PF UJEP

Způsob vyhodnocení akce:
Závěrečné kolokvium.
Evaluační formulář.

Předpokládaná cena na jednoho účastníka: 2 900,- Kč

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.