Centrum celoživotního vzdělávání

Digitální fotografie a její využití v pedagogické praxi

Vhodné do projektů tzv. šablon ICT pro SŠ, VOŠ

Akreditace: MSMT- č.j. 6022/2017-3-283

Odborná garantka a lektorka: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., tel. 475 283 866, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Obsah výuky:
Práce s digitální fotografií bude cíleně zaměřena na základní poučení o specifikách digitální fotografie, na reflexi vývoje v oblasti fotografie, na širší chápání média fotografie v kontextu současného výtvarného umění, na možnostech úprav digitálních fotografií a jejich efektivní aplikace v hodinách výtvarné výchovy a informatiky. Kurz bude určen pro pedagogy všech stupňů a typů škol a zájemce z široké veřejnosti, kteří jsou milovníky fotografování. Výuka bude orientována na rozvoj kreativních procesů, na práci s digitálními technologiemi a mediální formou komunikace. Propojení teorie a praxe povede k hlubšímu poznání a pochopení tohoto atraktivního média a jeho komerční i výtvarné úloze v dnešním světě.

Forma:
Individuální i skupinová práce účastníků kurzu v počítačové učebně pod vedením odborného lektora. Plnění domácích úkolů a jejich následná konzultace v dalších hodinách kurzu.

Vzdělávací cíl:
Vzdělávacím cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k získání znalostí a dovedností při základním zpracování digitální fotografie směřující ke kreativní tvorbě, rozvíjet osobitý talent ke schopnosti vyjádřit prostřednictvím autorské tvorby postoje ke světu, rozlišovat konzumní produkt komerční společnosti od pozitivního ovlivňování kultury společnosti tak, aby získané dovednosti mohli tvůrčím způsobem aplikovat ve své pedagogické praxi, ale i volno časové činnosti.

Hodinová dotace:
20 hodin /2x po 6h, 1x 8h/

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny uchazečů:
Kurz je určen pro učitele MŠ, učitele ZŠ, učitele SŠ a učitele uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SOŠ a konzervatoří, tj. pedagogickým pracovníkům v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Počet účastníků kurzu 10 – 12.

Plánované místo konání:
Počítačová učebna PF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem

Způsob vyhodnocení akce:
Pro vyhodnocení akce zpracuje každý účastník autorskou fotografii či řadu fotografií dle tématické náplně kurzu a úspěšný účastník získá osvědčení CCV PF UJEP (vzor osvědčení v příloze). Možnost výstavy v areálu UJEP či na webových stránkách.
Předpokládaná cena pro jednoho účastníka: 2 900,- Kč.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.