Centrum celoživotního vzdělávání

Interaktivní výuka pro pokročilé

Akreditace 12125/2017-2-538
Vhodné do šablon ICT pro SŠ, VOŠ
 
Vzdělávací cíl:
Seznámit pedagogickou veřejnost s možnostmi interaktivní výuky, účastníci semináře si mohou vše sami vyzkoušet prakticky. Naučí se, jak využít interaktivní tabule, internetu, elektronických výukových materiálů k motivaci žáků a celkovému zefektivnění výuky. Seznámí se se zajímavými internetovými adresami vhodnými pro učitelskou profesi. Budou umět vytvářet dle didaktických zásad vybrané online aplikace a budou je umět propojit s interaktivní tabulí.
 
Hodinová dotace:  16 hodin
 
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
Pedagogičtí pracovníci podle zákona 563/2004 Sb. včetně vedoucích pedagogických pracovníků, max. 20 účastníků, především učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ.
 
Plánové místo konání:
Počítačová učebna PF UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem, možno vyjet přímo do školských zařízení, kde jsou podmínky ke splnění níže uvedených požadavků na zabezpečení.
 
Odborný garant:   Ivana Hrubá Eliášová 
Materiální a technické zabezpečení:
Technické zabezpečení: tabule SMARTboard s ozvučením, počítač s připojením na internet, dataprojektor, popřípadě zatemnění oken, pracovní místo pro každého účastníka, pro každého účastníka PC s nainstalovaným softwarem SmartNotebook a s připojením k internetu.
 
Způsob vyhodnocení akce:
Absolvent získá osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání (§ 10, Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků).
 
Předpokládaná cena při počtu 10 osob činí pro jednoho účastníka 2150,- Kč.

Přihlásit se do kurzu

Podmínky

Podle zákona č.111/1998 Sb.§ 60 může vysoká škola poskytovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově.Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto zákona.
Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na Mgr. Věru Michalovou, viz kontakty CCV. Nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám může poskytnout MŠMT ČR: posta@msmt.czPokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.