Centrum celoživotního vzdělávání

Přihlášení ke studiu na CCV

1. E-přihláška k celoživotnímu vzdělávání (fakulta je PFC) - do souběhových programů s PF (Asistent pedagoga - AP,  Sociální pedagogika - SP a Sociální pedagogika - navazující - SOPN)

Speciální pedagogika, Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.

2. Přihláška k vícesemestrálním programům celoživotního vzdělávání

3. Přihláška na krátkodobé kurzy CCV (jen na kurzy nepřesahující jeden semestr)

Termín podání přihlášek je od ledna do konce srpna 2017.

Pozn.: Sociální pedagogika - navazující - SOPN - přihláška pouze do 31. května 2017