Centrum celoživotního vzdělávání

Přihlášení ke studiu na CCV

Pro akademický rok 2018/2019 budou E- přihlášky aktivní do konce srpna 2018.  

1. E-přihláška k celoživotnímu vzdělávání (fakulta je PFC) pro souběhová studia a pro studia DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků, viz Nabídka programů) 

Pozn.: Souběhová studia Bc. a NMgr. Speciální pedagogika, NMgr. Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.


 2. Pro přihlášení se do krátkodobých kurzů CCV a také při zájmu o programy: Rozšiřující studium učitelství pro MŠ, Koordinátor EVVO, Prevence soc.pat.jevů, Tvorba ŠVP, Koordinace ICT a Primární logopedická prevence nás kontaktujte.