Centrum celoživotního vzdělávání

Přihlášení ke studiu na CCV

Pro akademický rok 2017/2018 budou E- přihlášky aktivní od ledna 2018.  

1. E-přihláška k celoživotnímu vzdělávání (fakulta je PFC)

Speciální pedagogika, Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.

2. Přihláška k vícesemestrálním programům DVPP

3. Přihláška na krátkodobé kurzy CCV (jen na kurzy nepřesahující jeden semestr)