Centrum jazykové přípravy

Cizí jazyk pro studenty AJ v hlavním oboru

Vážení studenti,
chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že pokud je vaším hlavním studijním oborem anglický jazyk,
není možné si pro splnění cizího jazyka z vašeho studijního plánu zvolit stejný jazyk, tedy angličtinu.
Zvolte si proto některý z dalších jazyků v nabídce CJP. Studium můžete začít i na úrovni začátečník.
 
Tato informace však neplatí pro VK CJP/0330.