Centrum jazykové přípravy

Organizace výuky a zkoušek

  • Studenti kombinovaného studia (KS) mají obvykle předepsanou jednu zkoušku z cizího jazyka, a to na vyšší úrovni, tzv. úrovni A (jazyková úroveň B1 - B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, dále SERR).

Některé učitelské obory mají předepsanou také zkoušku ze druhého cizího jazyka na nižší úrovni označenou jako cizí jazyk B (jazyková úroveň A1 - A2 podle SERR)

Zkouška z cizího jazyka A - tedy vyšší úroveň - se vykonává většinou z maturitního jazyka. Předpokládá se, že se bude převážně jednat o jazyk anglický nebo německý. V případě zájmu o jiný jazyk, je možno se rozhodnout pro jakýkoliv jazyk z aktuální nabídky.

  • Centrum jazykové přípravy (CJP) nabízí prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP možnost přímé výuky prostřednictvím placených kurzů cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština, španělština, polština) pro studenty KS, kteří o ni mají zájem a je-li jich dostatečný počet pro otevření kurzu.
  • Ke zkouškám se musí student hlásit u jednotlivých zkoušejících zápisem správného kódu zkoušky přes elektronický systém STAG.

 
Zkoušku lze vykonat po předchozí dohodě se zkoušejícím v předtermínu (to znamená před zkouškovým obdobím, nikoliv po něm). Zkoušející není povinen studenta v předtermínu vyzkoušet.

Jednotlivé vyučující lze kontaktovat v konzultačních hodinách, externisty pouze před výukou a po ní, případně telefonicky na uvedených číslech nebo e-mailem na uvedených adresách.

 CCV PF ve spolupráci s CJP PF nabízí v případě dostatečného počtu zájemců všem studentům KS, kteří nemají přímou výuku ve studijních programech, intenzivní přípravné jazykové kurzy všech cizích jazyků nabízených CJP PF.

 Bližší informace o kurzech naleznete na stránkách Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP.

Angličtina

  • Mgr. Jaroslava Jelínková, CN 636, tel. 475 283 269, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Němčina

  • Mgr. Dana Filipek, č. 637, tel. 475 283 266, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ruština, španělština

  • PaedDr. Blanka Zapletalová č. 637, tel. 475 283 266, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Francouzština

  • Sabine Grégory-Janetová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.