Centrum pedagogické praxe

Výběr zařízení pro konání pedagogické praxe v ZS

Vážené studentky a vážení studenti učitelských oborů učitelství pro MŠ, 1. st ZŠ, 2. st ZŠ a SŠ,
vzhledem k tomu, že Vaše praxe musí být i nadále realizovány pouze na zařízeních spolupracujících v rámci projektu Učíme se učit spolu, žádám Vás, abyste začali počínaje dnem 24.5. navštěvovat referentku CPP paní Bc. Milenu Černou (kancelář č. 133 -prostory CCV Hoření) a vybrali si ze seznamu nabízenách škol a zapsali si praxi do vybraného ročníku. ZÁPIS BUDE UKONČEN V PONDĚLÍ 18.6., tedy do této doby se všichni zapište,a byste praxe mohli vykonávat.


Studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kteří v září budou konat asistenstkou praxi v 1. třídě ZŠ prosím taktéž, aby do připraveného formuláře ke svému jménu dopsali školu ze seznamu zařízení, kde budou chtít praxi vykonávat.

Studentu učitelství pro 2. st ZŠ a SŠ se zapisují po dohodě se svým oborovým didaktikem.

Studenti, kteří konají praxi na těchto zařízeních k zápočtu dokládají přípravy dle dohody s oborovým didaktikem nahrávané většinou do systém stag. Hodnocení studenta ze školy je doručováno školou oborovému didaktikovi, stejně tak jako student nevyplňujé dohodu o realizaci praxe a ani neřeší dohodu o provedení práce s mentorem praxe.
Studenti vykonají praxi v rozsahu daném propozicemi k praxím s důrazem na rozborované hodiny, tj. vlastní výuku a náslechy.
Seznam spolupracujících zařízení viz: https://www.pf.ujep.cz/cpp/partnerske-instituce/partnerske-skoly

Děkujeme za pochopení a vstřícnost

Žádost o uznání praxe CCV

Vážení studenti, 

Pokračovat ve čtení

Ukládání souborů do PDF

Vážení studenti, 

Pokračovat ve čtení

Změna podmínek realizace učitelských praxí

Vážení studenti,
vzhledem k zapojení CPP do realizace evropského projektu OP VVV „Učíme se učit spolu“ bude od letošního letního semestru po dobu trvání projektu přistoupeno k úpravě zápočtových požadavků včetně výběru místa realizace praxí učitelských oborů a to pouze z nabízených zařízení. Avizujeme vám tuto informaci v předstihu, abyste s touto změnou počítali. Konkrétní požadavky se dozvíte na informačních schůzkách, které proběhnou na začátku semestru. O datech konání budete včas informováni na webu CPP.
Děkujeme za pochopení.

Odevzdávání portfolií do portálu STAG

Vážení studenti,

od dnešní 13:00 hodiny bylo spustěno odevzdávání Vašich portfolií do portálu STAG. 

Praxe KTV/4297

Sport s zdraví. Souvislá odborná praxe II. 2. ročník NMgr. 

KTV/4297


CPP žádá všechny studenty, aby vyhotovéné materiály a podklady potřebné pro uznání praxe odevzdávali do rukou PaedDr. Marcela Žáka. 

Adresa: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Kancelář č. SH 210


Nová fakultní škola

V rámci zkvalitňování studia studentů učitelství v oblasti propojování teoretické a praktické přípravy byla dne 8. 3. 2017 podepsána smlouva o spolupráci se Základní školou Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, která tak byla zařazena do sítě fakultních škol. Proděkanka fakulty Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D. při této příležitosti slavnostně předala Osvědčení o udělení Statutu fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do rukou ředitele Mgr. Jiřího Broučka.
  DSC04076 2

Nové fakultní školy dostaly certifikát

Bylo mi ctí dnes předat jménem vedení Pedagogické fakulty certifikáty o statutu fakultní školy,
Základní a Mateřské škole v Křešicích u Litoměřic a Základní a mateřské škole v Žalhosticích.
Obě školy patří mezi školy venkovského typu s nižšími počty žáků ve třídách a rodinným prostředím a mají co našim studentům nabídnout.
12963655 1119693231409979 2002758014609579091 n 13006544 1119693541409948 2630852327884073971 n