Centrum pedagogické praxe

Pokyny – praxe programů CCV

(Po přečtení obecných informací naleznete pokyny k jednotlivým praxím vpravo pod odkazem PRAXE CCV)

 1. Účastníci programů CCV vykonávají praxi v souladu se svým doporučeným studijním plánem a sjednávají si ji individuálně dle svých časových možností. Souvislou praxi lze plnit tedy i po částech, celková délka však v součtu musí odpovídat rozsahovým požadavkům.
 2. Praxi si studující zajistí sami ve zvolené instituci, která odpovídá charakteru jednotlivých praxí dle pokynů. Nezbytný je souhlas ředitele (zástupce) instituce.
 3. V dostatečném předstihu před nástupem na praxi si stáhněte příslušné tiskopisy, které jsou umístěny zde:
 1. Ve vybrané instituci předložte pokyny k praxi a po skončení praxe požádejte cvičného pracovníka o vyplnění „Hodnocení CCV“.
 2. Po skončení praxe odevzdejte „Hodnocení CCV“ a Portfolio z praxe na Centrum pedagogické praxe:
  • u praxích s kódem praxe uvedeným ve stagu prosím nahrávejte portfolio již do složky semestrální práce ve stagu
  • osobně do kanceláře č. 130, Hoření 13 (pí. Vinšová), nebo
  • do schránky CENTRA PEDAGOGICKÉ PRAXE v suterénu budovy Hoření 13 (vedle bývalé podatelny), nebo
  • poštou na adresu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Centrum pedagogické praxe PF UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem.
 1. Materiály odevzdejte jednou z možností:
  • Digitální verze
   Portfolio z praxe převeďte např. na soubor typu PDF, vypalte na CD, které popište: jméno, příjmení, název praxe, obor. Dále vytiskněte titulní stranu portfolia. Materiály (CD, titulní strana, Hodnocení CCV) dejte do obálky/desek a takto odevzdejte na CPP.
  • Tištěná verze
   Portfolio z praxe v papírové podobě a „Hodnocení CCV“ můžete svázat, sepnout svorkou či opatřit deskami a takto odevzdejte na CPP.
 1. O udělení zápočtu budete informování prostřednictvím webu CPP (viz soubor níže)
 2. Možnost uznání praxe – Studující v programu CCV má možnost požádat o uznání praxe v případě, že již absolvoval praxi stejného či příbuzného zaměření v rámci studia jiného oboru, nebo vykonává či v minulosti vykonával nejméně 6 měsíců práci na pozici, která je stejného nebo příbuzného zaměření jako praxe předepsaná studijním plánem příslušného programu, nebo tuto lhůtu během aktuálního semestru dosáhne (stačí potvrzení zaměstnavatele či kopie pracovní smlouvy). Pro tento účel je třeba použít formulář žádosti, který je ke stažení " ZDE ", zaplatit poplatek 150 Kč na účet číslo: 100200392/0800, variabilní symbol 3233413501 a doručit žádost spolu s dokladem o zaplacení na Centrum pedagogické praxe PF UJEP
  • osobně do kanceláře č. 133 (Prostory CCV), Hoření 13 (pí. Bc. Černá), nebo
  • do schránky CENTRA PEDAGOGICKÉ PRAXE v suterénu budovy Hoření 13 (vedle bývalé podatelny), nebo
  • poštou na adresu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Centrum pedagogické praxe PF UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem).
  Žádosti o uznání praxe se přijímají a vyřizují průběžně, v průběhu celého semestru. O uznání praxe budete informování prostřednictvím webu CPP (viz soubor níže). Pro každou praxi podáváte jednu žádost, ke které se váže zaplacení administračního poplatku. V žádosti vyplníte konzultační středisko, podle místa, kde Vaše výuka probíhá (Ústí nad Labem, Most, atd.), název praxe (PP1, PP2, atd.) a máte-li přiřazeno, tak osobní číslo (nemáte-li, nevyplňujte). V případě potřeby dalších informací se obracejte na Mgr. Bauera (speciální pedagogika, sociální pedagogika) nebo Dr. Círuse (ostatní praxe).