Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2019/2020

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 a stanovuje podmínky k přijetí ke studiu. Termín podání přihlášek je do 15. 8. 2019 (bakalářské a magisterské studijní programy).

Vyhlášení 2. kola – více informací