Obhajoby kvalifikačních prací na KVU PF UJEP v LS 2018/2019 – opravný termín

KH1   čtvrtek 12. 9. 2019 od 10:00 hod. v místnosti č. 172, Hoření 13, Ústí n. L.