Pozvánka na konferenci MURMURANS MUNDUS: SONIC ECOLOGY AND BEYOND

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem srdečně zve na mezinárodní konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond pořádanou ve spolupráci s Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogickou fakultou UJEP a University of Wroclaw za podpory Visegrad Fund. Cílem konference je přispět k mezinárodní diskuzi o tématech jako je zvukové znečištění, možnosti interpretace a manipulace zvukového prostředí či možnostech reflexe „zvukové ekologie“ v vzdělávacím procesu. Konference se uskuteční na půdě FUD UJEP a Veřejného sálu Hraničář od 3. 10. do 5. 10. 2019. Podrobný program konference zde.