Zimní kurzy 2019/2020 – rozpis

Rozpis zimních kurzů 2019/2020

 

Zimní výcvikové kurzy /ZVK/ - lyžování, snowboarding, bruslení aj.

2019 - 2020

 

Podmínky účasti:

Na povinné kurzy, povinně volitelné i výběrové kurzy se zapište přímo do STAGu, dále se zapište do seznamu příslušného kurzu u vedoucího kurzu do 15. 11.  2019.

Platba:        

Zaplacení kurzů proveďte dle pokynů vedoucího, ale nejpozději do 15.11.2019 složenkou nebo převodem z účtu: na účet dle příslušného kurzu, var. symbol: dle příslušného kurzu!!!!

Informace (cena, místo a další pokyny) naleznete na nástěnce KTVS nebo na http://www.pf.ujep.cz/ktvs

Při platbě je nutné uvést číslo účtu a přesný variabilní symbol kurzu, na který se student hlásí!  Na pozdní, chybné přihlášky a platby nebude brán zřetel!

Kopii platby odevzdejte do 15.11. 2019 příslušnému vedoucímu ZVK, dle jeho pokynů (informační schůzka), tím potvrdíte svoji účast a jste závazně přihlášeni na kurz. Případnou neúčast na kurzu /nemoc, zranění atd./ ihned oznamte vedoucímu ZVK s vysvětlením a dokladem – lékařské potvrzení. V případě neomluvené či řádně nedoložené neúčasti na kurzu, finanční úhrada propadá na pokrytí nákladů kurzu dle podmínek ubytovatele (až 100%).

Student se může zúčastnit kurzu pouze v dobrém zdravotním stavu a s vhodným a zcela funkčním vybavením (např. správně seřízené vázání atd.!!). Povinností u lyžařských kurzů je lyžařská helma!!! Dále je zcela nezbytné, aby student ovládal základy lyžování - sjíždění i běhu a bruslení. V případě nízké úrovně dovedností, může být student vyřazen z výcviku! Slabým lyžařům proto doporučujeme účast na „Přípravném kurzu lyžování“ (info M.Nosek).

Zápočtové požadavky jednotlivých kurzů upřesní vedoucí kurzu. Podmínkou účasti na ZVK Didaktiky lyžování a základů SNB jsou splněné zápočtové požadavky z kurzu Lyžování.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucího kurzu na informativní schůzce nebo v KH. 

 

v Ústí nad Labem  19.9. 2019                                    Zpracoval: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.