POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ PODKLADŮ K VŠKP NA PF a Novela Směrnice 5D.

Student si po dohodě s vyučujícím příslušné katedry (vedoucím své práce) zvolí téma, prokonzultuje zásady práce a odbornou literaturu a vytvoří elektronický podklad. Schválení tohoto podkladu je rozhodující pro získání definitivního zadání bakalářské nebo diplomové práce.

Postup pro zadání podkladu:

 • Student se pod svým uživatelským jménem a heslem přihlásí do IS STAG
 • V horní fialové liště zvolí záložku MOJE STUDIUM

3)    Na levé straně se mu rozbalí nabídka záložek – zvolí TÉMATA VŠKP

 • Rozklikne odkaz označený první zelenou šipkou – VYPLNIT PODKLADY PRO ZADÁNÍ BAK. NEBO DIPL. PRÁCE
 • Klikne na ikonu NOVÉ TÉMA označenou bílým křížkem v zeleném políčku
 • Následně se mu rozbalí kolonky, které má vyplnit:
 1. a) Typ tématu – je již předvyplněno
 2. b) Pracoviště – pozor, nevolit fakultu, ale vždy zkratku katedry
 3. c) rok zadání – aktuální akademický rok
 4. d) rok obhajoby – předpokládaný rok obhajoby
 5. e) Typ práce – předvyplněno
 6. f) Vedoucí práce– nutno vybrat z číselník (pokud je vedoucím práce externí pracovník, požádá student sekretářku katedry o doplnění jeho jména do číselníku)
 7. g) Název tématu – dle dohody s vedoucím práce
 8. h) Název tématu anglicky – dle dohody s vedoucím práce
 9. i) Zásady pro vypracování – dle dohody s vedoucím práce
 10. j) Literatura – dle dohody s vedoucím práce
 11. k) V záložce Další informace student vybere jen Jazyk, obvykle – Čeština
 12. l) V záložce Stav schvalování student volí v číselníku – Studentem dopracován podklad k VŠKP
 13. m) Po kontrole vše uloží (tlačítko ULOŽIT je na úplném konci všech kolonek)
 • n) Pokud byl podklad správně vyplněn, objeví se v horní části tabulky tato hláška:

Téma zatím nebylo schváleno. Schvalování bude nyní provádět uživatel s rolí Vyučující

Postup schvalování podkladu:

K úplnému schválení svého podkladu práce musí student získat 3 elektronické souhlasy, a to v tomto pořadí:

 1. souhlas vyučujícího (vedoucího práce)
 2. souhlas garanta oboru
 3. souhlas vedoucího katedry

Pro získání každého souhlasu student postupuje tak, že osobně nebo prostřednictvím e-mailu postupně každého z výše uvedených o souhlas požádá.

Ve chvíli kdy vyučující (vedoucí práce), (dále garant a vedoucí katedry) podklad pro práci schválí, student uvidí informaci – Učitelem (garantem, vedoucím katedry) schválen  studentův podklad. 

V případě, že student některý ze souhlasů nezíská, musí podklad přepracovat a opět žádá o všechny souhlasy znovu.

 Na základě odsouhlaseného podkladu paní sekretářka připraví zadání práce, které se stává součástí tištěné podoby závěrečné kvalifikační práce.

Směrnice 5D_novela -vedení-psaní-a-odevzdávání-kvalifikačních-prací