Harmonogram syn-testů a jejich oprav v LS 2019-2020

Termíny testů a jejich oprav: ČJL/ ČJMV/ ČJL

I.  Test: Verbální a neverbální valence ve stavbě věty jednoduché a souvětí (včetně sekundární diateze) v semináři 24. / 25. / 26. 3.

1.  oprava I. testu ČJL + ČJMV: čtvrtek 9. 4. v 16,15 hod. v CS 227.

II.  Test: stavba VJ + S z hlediska závislostní syntaxe v semináři: 28./ 29. / 30. 4.

2.  oprava I. testu a 1. oprava II. testu: v době přednášky (ČJL) 12.5., resp. semináře (ČJMV): 13.5.

2.  oprava II. testu v době přednášky (ČJL) 19.5., resp. semináře (ČJMV): 20. 5.