Informace k předmětům KBO/4208 (Lexikologie a slovotvorba) a KBO/4209 (Morfologie II) – semináře Mgr. Růžičkové

Milí studenti, na váš společný email jsou od 15. března pravidelně zasílány informace k práci v obou předmětech. Pro případné dotazy k plnění obou předmětů jsem vám k dispozici prozatím pouze na emailu