Možnosti konání pedagogických praxí v LS 19/20 – neučitelská pedagogika: Učitelství pro 1. st. ZŠ A SPEC., Sociální pedagogika (Bc. i NMgr.), Speciální pedagogika (Bc. i NMgr.)

Vážené studentky, vážení studenti,

Příkaz rektora č. 1/2020 ze dne 10. 3. 2020 byl k 19. 3. 2020 aktualizován o informaci týkající se pedagogických praxí a v pondělí 23. 3. 2020 jsme se na tiskové konferenci vlády dozvěděli, že k celostátní karanténě nedojde, a proto vydáváme tyto upřesňující informace týkající se pedagogických praxí – neučitelské pedagogiky.

Konkrétně se jedná o tento odstavec řečeného příkazu:

„S okamžitou platností a do odvolání ruší rektor UJEP na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerou výuku v prezenční i kombinované formě, s výjimkou praxí, ve kterých je umožněna osobní přítomnost studentů.“

Tímto opatřením, které vychází z příkazu rektora a doporučení děkana PF UJEP, stanovujeme podmínky a možnosti konání praxí a jejich možné náhrady v rámci dobrovolnických činností.

Pro studenty, kteří mají domluvenou praxi ve státem neuzavřených institucích, se opět otevírá možnost svou praxi zde realizovat. Pro studenty, jejichž plánované praxe se uzavření škol dotklo, mají možnost absolvovat svou praxe formou dobrovolnických činností: hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách pro zaměstnance zdravotnických zařízení či dalších organizací a firem a dále nabídky pro distanční formy výuky na školách, či jinou formou obecně prospěšných dobrovolnických činností.

Pokud u některého ze studijních oborů dojde k povolání studentů k výkonu sociálních služeb, bude jim praxe na základě tohoto ustanovení uznaná automaticky.

V případě, že zvolíte dobrovolnické práce jako náhradu praxe, tak k zápočtu nahrajete do STAGu buď potvrzení dobrovolnické práci od organizace, anebo čestné prohlášení od jednotlivce. Na základě tohoto Vám bude následně zápočet uznán. U čestného prohlášení nevyžadujeme žádnou konkrétní podobu, konkrétní podobu čestného prohlášení si student zvolí sám (vzor čestného prohlášení je zde: odkaz)

Máte dále možnost kontaktovat vedení našich fakultních a spolupracujících škol a škol v místě vašeho bydliště s nabídkou pomoci v rámci distančního vzdělávání žáků. Poté byste opět nahráli do STAGu potvrzení vedení školy, odpovídající níže uvedenému rozsahu u jednotlivých praxí.

Samozřejmě stále zůstává možnost vykonat praxi v rámci následně upraveného harmonogramu akademického roku, kde praxe budou mít individualizované termíny.

 

Praxi CPP/4203 studenti konají individuálně a mohou ji tedy mít již splněnou a odevzdat portfolio do STAGu, hodnocení praxe je možné nahrát bez razítka školy. Pokud nemáte praxi kompletně vykonanou lze doplnit 10 hodinami výše uvedených činností (dokládá se čestným prohlášením) či následně vykonat v možném náhradním termínu.

Praxi CPP/4209 studenti konají individuálně a mohou ji tedy mít již splněnou a odevzdat portfolio do STAGu, hodnocení praxe je možné nahrát bez razítka školy. Pokud nemáte praxi kompletně vykonanou lze doplnit 10 hodinami výše uvedených činností (dokládá se čestným prohlášením) či následně vykonat v možném náhradním termínu.

Praxi CPP/4210 studenti konají individuálně a mohou ji tedy mít již splněnou a odevzdat portfolio do STAGu, hodnocení praxe je možné nahrát bez razítka školy. Pokud nemáte praxi kompletně vykonanou lze doplnit 10 hodinami výše uvedených činností (dokládá se čestným prohlášením) či následně vykonat v možném náhradním termínu.

Praxi KPG/4030 mohou studenti vykonat běžným způsobem v odpovídajícím zařízení nebo instituci. Realizací dobrovolnických činností (primárně zaměřených na výchovně-vzdělávací aktivity, ale i jiné). Případně realizací 30 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole, zařízení nebo instituci (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy, zařízení nebo instituce) a doložit to čestným prohlášením.

Praxi KPG/4045 mohou studenti vykonat běžným způsobem v odpovídajícím zařízení nebo instituci. Realizací dobrovolnických činností (primárně zaměřených na výchovně-vzdělávací aktivity, ale i jiné). Případně realizací 30 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole, zařízení nebo instituci (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy, zařízení nebo instituce) a doložit to čestným prohlášením.

Praxi KPG/4112 mohou studenti vykonat běžným způsobem v odpovídajícím zařízení nebo instituci. Realizací dobrovolnických činností (primárně zaměřených na výchovně-vzdělávací aktivity, ale i jiné). Případně realizací 30 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole, zařízení nebo instituci (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy, zařízení nebo instituce) a doložit to čestným prohlášením.

Praxi KPG/4409 mohou studenti vykonat běžným způsobem v odpovídajícím zařízení nebo instituci. Realizací dobrovolnických činností (primárně zaměřených na výchovně-vzdělávací aktivity, ale i jiné). Případně realizací 30 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole, zařízení nebo instituci (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy, zařízení nebo instituce) a doložit to čestným prohlášením.

Praxi KPG/4422 mohou studenti vykonat běžným způsobem v odpovídajícím zařízení nebo instituci. Realizací dobrovolnických činností (primárně zaměřených na výchovně-vzdělávací aktivity, ale i jiné). Případně realizací 30 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole, zařízení nebo instituci (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy, zařízení nebo instituce) a doložit to čestným prohlášením.

Praxi KPG/4509 mohou studenti vykonat běžným způsobem v odpovídajícím zařízení nebo instituci. Realizací dobrovolnických činností (primárně zaměřených na výchovně-vzdělávací aktivity, ale i jiné). Případně realizací 30 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole, zařízení nebo instituci (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy, zařízení nebo instituce) a doložit to čestným prohlášením.

Praxi KPG/4525 mohou studenti vykonat běžným způsobem v odpovídajícím zařízení nebo instituci. Realizací dobrovolnických činností (primárně zaměřených na výchovně-vzdělávací aktivity, ale i jiné). Případně realizací 30 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole, zařízení nebo instituci (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy, zařízení nebo instituce) a doložit to čestným prohlášením.

 

Studenti kombinované formy studia a účastníci vzdělávání v rámci CCV mohou vykonat praxi běžným způsobem v odpovídajícím zařízení nebo instituci. Realizací dobrovolnických činností (primárně zaměřených na výchovně-vzdělávací aktivity, ale i jiné). Případně realizací 20 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole, zařízení nebo instituci (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy, zařízení nebo instituce) a doložit to čestným prohlášením.

Za tým CPP

David Bauer.