Státní závěrečná zkouška na KTVS – část ústní

SZZ ústní část proběhne na KTVS ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2020. Určena je studentům závěrečných ročníků magisterského studia (Sport a zdraví, kombinace oborů – Tv + druhý obor) a studentům závěrečných ročníků bakalářského studia s kombinacemi oborů (Tv + druhý obor). Bližší informace budou studentům poskytnuty prostřednictvím IS STAG.