Harmonogram obhajob na KTVS

V příloze naleznete rozpis dílčích obhajob bakalářských a diplomových prací obhajovaných na sportovní hale KTVS.