POSUDKY k BP, DP pro obhajobu v červnu 2020

 

Pokud byste Vaše posudky neměli k dispozici v IS STAG do 21.6., tak OBRATEM kontaktujte sekretariát KTVS.

  • Posudky budou uloženy v IS STAG po přihlášení v části :

Moje studium/Kvalifikační práce/Doplnit údaje o kvalifikační práci/Posudky kvalifikační práce.