Státní závěrečná zkouška na KTVS – ústní část (červenec)

Ústní část SZZ pro bakalářské studium (TVS, kombinace oborů – Tv + 2. obor) a magisterské studium (kombinace oborů – Tv + 2. obor) se uskuteční dne 8. 7. 2020 v prostorách Katedry tělesné výchovy PF UJEP.