TERMÍN ODEVZDÁNÍ DP, BP

INFORMACE k ODEVZDÁNÍ DP, BP

 

  • termín odevzdání DP,BP do 20. 8.2020 (čtvrtek) v ÚŘEDNÍCH hodinách na sekretariátu KTVS. Sledujte nepřítomnost/dovolenou na sekretariátu (viz https://www.pf.ujep.cz/cs/kontakt/martina-stankova).
  • student donese OSOBNĚ 2x vyhotovení DP/BP.  Na jednom vyhotovení MUSÍ být razítko ze studijního oddělení, kde Vám stud. referentky provedou kontrolu uložení záv.práce v IS STAG
  • Pokud BP/DP jste již odevzdali v předchozím období, kontaktujte e-mailem včas sekretariát KTVS. Nejpozdějí v termín odevzdání DP. Závěrečné práce se musí vyhledat v archivu a zařadit znovu do seznamu/harmonogramu obhajob.
  • Při odevzdání DP/BP student nahlásí své iniciály a další údaje (studijní program, jméno, os. číslo, kontaktní adresu, mail.adresu, telefon, název práce, vedoucího práce)
  • Termín obhajoby stanoví rámcově harmonogram PF UJEP.

Konkrétní termín stanoví vedoucí KTVS 14 dní před dnem konáním obhajob (nástěnky na KTVS, web). Student termín i složení komise najde v IS Stag.

  • Student se seznámí s posudky práce 3 dny před obhajobou. Posudky budou uloženy v IS STAG po přihlášení v části :

Moje studium/Kvalifikační práce/Doplnit údaje o kvalifikační práci/Posudky kvalifikační práce.