Chorea academica – přijímání nových členů

Milé studentky, milí studenti,
v posledním týdnu jste některé/někteří z vás projevily/projevili na různých místech (Hnáta, Kampuska, katedra apod.) zájem zpívat v našem sboru. Pokud váš zájem trvá i nadále,  přijďte v pondělí 25.10. v 17.50 na katedru hudební výchovy (kancelář č. 438, J. Holubec) ke krátkému pohovoru a „pozpěvu“.
Níže najdete noty, které budeme v pondělí cvičit, je tedy třeba si je vytisknout.
Zkoušky jsou vždy v pondělí od 18.30 do 20.00 v místnosti 325, na začátku nového roku proběhne sborové soustředění.
VÍTÁNY JSOU VŠECHNY SBOROVÉ HLASY, MUŽSKÉ I ŽENSKÉ (z ženských potřebujeme spíše soprány, ale i dobrý alt se bude hodit; z mužských tenory i basy).
Příspěvky do časopisu AURA MUSICA posílejte na adresu: luboshana@seznam.cz
Pro příspěvky do nejbližšího čísla platí nejzazší termín- konec října 2021.
Budu se těšit
Jiří Holubec