Zápočtový test ze syntaxe II

V přiloženém souboru najdete bodování druhého řádného termínu zápočtového testu ze syntaxe II. Známky jsou pouze orientační, v případě nejasností se obraťte na Mgr. Zušťákovou v době KH.

Syntax II 2. řádný termín – výsledky