Prodloužení přihlášek Centra celoživotního vzdělávání

Podávání přihlášek do programů celoživotního vzdělávání PF se prodlužuje do 20. 8. 2024

https://www.pf.ujep.cz/cs/centrum-celozivotniho-vzdelavani-prihlaska