Letní dílny hudební výchovy, 35. ročník

Hudebně výchovný wellness pro učitele HV a ZUŠ, akreditovaný MŠMT
pořádá katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP
18. – 23. 8. 2024

Více informací na www.ldhv.cz