Za studiem či praxí do zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+

Chcete v let­ním semes­tru 2018/19 stu­dovat nebo pra­co­v­at v zahraničí s finanční pod­porou pro­gra­mu Era­mus+? Tak si pode­jte přih­lášku na:

studi­jní pobyty

prak­tické stáže konané v době od 1. 2. 2019 do 30. 9. 2019