Studium v Evropě i v celém světě v roce 2019

Chcete stu­dovat v zahraničí mimo Evropu? Nebo chcete sice v Evropě, ale na jiných uni­verz­itách, než je možné přes Eras­mus+? Pokud ano, tak právě Vy můžete získat finanční pod­poru z pro­gra­mu MŠMT v roce 2019 nabízeného naší uni­verz­i­tou. Tak neváhejte…

Více infor­ma­cí naleznete na webu uni­verz­i­ty.