Výstava: Klam podstaty

Kat­e­dra výt­varné kul­tu­ry PF UJEP a Galerie Kori­dor Vás srdečně zvou na výs­tavu Klam pod­staty ve stře­du 19. 12. 2018 od 17:00 hodin. Na výs­tavě budou prezen­továny semes­trál­ní práce stu­den­tů pod vedením prof. Vladimíra Franze, doc. ak. mal. Mar­gi­ty Tit­lové-Ylovsky a prof. ak. mal. Jitky Svobodové.

Výs­ta­va se uskuteční v chod­bě Kat­edry výt­varné kul­tu­ry, v ateliérech č. 021 a č. 022 (v suterénu staré budovy PF UJEP) a v Galerii Kori­dor. Slavnos­t­ní zahá­jení výs­tavy proběhne v Galerii Kori­dor. V chod­bách a ateliérech se jed­ná o jednoden­ní výs­tavu jako slavnos­t­ní završení výuky v zim­ním semes­tru. V Galerii Kori­dor bude výs­ta­va probíhat po celé zkouškové období 20. 12. 2018 – 8. 2. 2019.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Klam pod­staty — pozvánka
Klam pod­staty — tisková zpráva