Den otevřených dveří 2019

Pedagogická fakulta UJEP otevírá své brány! Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 30. ledna 2019. Podrobný program:

Společná přednáška o Pedagogické fakultě UJEP – 9:00 – 10:00 v CA-NA (viz mapa)

Katedry mají svůj individuální program (viz níže). Pokud není stanoven čas, má katedra souvislý program pro uchazeče po celou dobu akce, tzn. od 8 do 14 hodin, s výjimkou trvání společné přednášky

 • Katedra anglistiky – místnost CN – 547. Ze vstupní haly rovně chodbou až k výtahu po levé straně, vyjet do 5. patra. Přednášky Katedry anglistiky začínají v 10:30 a 11:30. Bude zde přítomen i rodilý mluvčí z USA.
 • Katedra bohemistiky – místnost CN – 440. Ze vstupní haly rovně chodbou dozadu až k výtahu po levé straně, vyjet do 4. patra. Souvislý program po celou akci.
 • Katedra tělesné výchovy a sportu – Ze vstupní haly vyjděte zadním vchodem pro vozíčkáře ve vstupní hale, vydejte se točivou cestou za budovu CN, před závorou zatočte doleva. Uvnitř haly budou připraveny směrovky. Souvislý program po celou akci.
 • Katedra výtvarné kultury – místnost CS – 121. Ve vstupní hale zatočit doleva a dojít až na konec chodby. V této místnosti získáte další informace o programu ateliérů fungujících po dobu akce.
  CS/117 (fotoateliér) – fotografování portrétu
  CS/113 (studovna) – prezentace studovny
  CS/116 (ateliér artefiletiky) – prezentace oboru Výtvarná výchova pro pomáhající profese
  CS/021 (ateliér) – malba
  CS/022 (ateliér) – kresba podle živého modelu
 • Katedra pedagogiky – místnost CS – 122. Ve vstupní hale se dát dlouhou chodbou doleva, dojít až na konec chodby. Informovaná přednáška o studiu na Katedře pedagogiky od 10:30 a 11:30 hod.
 • Katedra primárního a preprimárního vzdělávání – místnost CS – 227. Ve vstupní hale po schodech nahoru do 2. patra, zahnout doprava a jít až na konec chodby. Souvislý program po celou akci.
 • Katedra hudební výchovy – místnost CS – 325. Ve vstupní hale po schodech nahoru do 2. patra, zahnout doprava a jít až na konec chodby. Představení katedry probíhá od 10 – 14:00.

Mapa areálu PF (České mládeže 8)
Den otevřených dveří probíhá pouze v budově České mládeže 8. Budova Hoření je přístupná veřejnosti, ale program zde není.

Podrobný popis nabízených oborů naleznete na tomto odkaze.
Facebooková událost.