Za studiem či praxí do zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+

Neváhe­jte a využi­jte nabíd­ku stu­dovat či pra­co­v­at v zahraničí s finanční pod­porou pro­gra­mu Eras­mus+. Pode­jte si přih­lášku na:

studi­jní poby­ty v ZS 2019/20,

prak­tické stáže v LS 2018/19 (konané v době od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019),

prak­tické stáže v ak. roce 2019/20 (konané v době od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2020).