Za studiem či praxí do zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+

Chcete v zim­ním semes­tru, příp. v celém akad. roce 2019/20 stu­dovat nebo pra­co­v­at v zahraničí s finanční pod­porou pro­gra­mu Eras­mus+, ale nestih­li jste si podat přih­lášku? Nevadí, máte druhou možnost, tak neváhe­jte. Přih­lásit se můžete do 29. 3. 2019 do 10:00 h.

Infor­ma­ce k přihláškám:
studi­jní pobyty
prak­tické stáže konané v době od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2020