Aktuality

8. 1. 2019

K zapisování studentů na státní závěrečné zkoušky v IS STAG

Žádáme studenty, aby zápisy na státní zkoušky v IS STAG pojali závazně. Odepisování se z termínů komplikuje plánování i průběh státních zkoušek. V souladu se směrnicí děkana bude lhůta na odepsání se ze zkoušky stanovena na 5 pracovních dní - aby nedoc...