Kurzy humanitní-společenské, hudební, výtvarné, psychologické

8. 9. 2018

Začleňování žáků-cizinců v praxi škol

Akreditováno MSMT - 39153/2020-2-892 Obsah výuky: Obsah kurzu z potřeb pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků, mezi které se řadí především nutnost získat právní povědomí v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v českých Z...

8. 9. 2018

Vzdělávání a hodnocení žáků-cizinců v předmětu ČJ

Akreditováno MSMT - 39153/2020-2-892 Obsah výuky: Se stoupajícím počtem žáků-cizinců na českých ZŠ, SŠ a VOŠ vychází obsah kurzu z potřeb pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním, hodnocením a klasifikací žáků-cizinců v předmětu čes...

8. 9. 2018

Společné vzdělávání

Akreditováno MSMT - 39153/2020-2-892 Obsah výuky: Cílem kurzu je získat ucelený přehled o odlišnostech v přístupech ke společnému vzdělávání, vnímat historické souvislosti jeho vývoje a pochopit používanou pojmologii v kontextu s aktuálním nastavení...

8. 9. 2018

Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost dětí předškolního věku

Akreditace DVPP 33717/2019-2-992 - vhodné pro šablony MŠ Obsah: V předškolním věku je zapotřebí rozvíjet předčtenářské dovednosti a vztah ke knize jako zdrojů pro další poznávání. Rozvíjením předčtenářských dovedností si děti předškolního věku zl...

8. 9. 2018

Letní škola výtvarné výchovy

Kurz současných trendů a tendencí ve výtvarné výchově a v tvorbě. Akreditováno MŠMT: 33037/2018-1-869 Obsah – podrobný přehled témat výuky: Letní škola výtvarné výchovy je koncipována jako teoreticko-praktický kurz poskytující prostor pro rozšíř...

8. 9. 2018

Individualizace ve vzdělávání u žáků a studentů se SVP

Akreditováno MSMT - 39153/2020-2-892 Obsah výuky: Cílem kurzu je získání teoretického základu a následně praktických zkušeností při vytváření základních forem podpory společného vzdělávání, jakými jsou plán pedagogické podpory (PLPP) a individuální ...