Pro získání další kvalifikace

8. 9. 2018

Studium pro výchovné poradce (E-přihláška VPR)

Akreditováno pod č.: 7578/2019-2-234 E-přihláška VPR, značení fakulty je PFC Požadujeme ověřenou kopii diplomu o vysokoškolském vzdělání magisterského studijního programu vždy pouze v tištěné formě. Charakter programu Studium ke splnění dal...

8. 9. 2018

Speciální pedagogika – pro pedagogy (E-přihláška KSP)

Akreditováno pod č.j. 33037/2018-1-869 E-přihláška KSP, značení fakulty PFC Požadujeme ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o předchozím pedagogickém vzdělání vždy pouze v tištěné formě. Charakter programu Studium ke splnění kvalifika...