Praxe CCV

Praxe CCV

Studium pro asistenty pedagoga (SAP)

Studium v oblasti pedagogických věd – učitelé ZŠ/SŠ

Studium v oblasti pedagogických věd – učitelé OV

Studium v oblasti pedagogických věd – učitelé PV

Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatelé

Asistent pedagoga se zaměřením na předškolní vzdělávání

Studium pro výchovné poradce

Studium pro výchovné poradce (Od roku 2017)

Učitelství pro mateřské školy – rozšiřující studium

Učitelství pro 1. st. ZŠ – rozšiřující studium

Speciální pedagogika (Kurz pro pedagogy)

Speciální pedagogika – souběh bakalářské studium

Speciální pedagogika – souběh navazující studium

Sociální pedagogika – souběh bakalářské studium

Sociální pedagogika – souběh navazující studium