Imatrikulace

Imatrikulace PF UJEP – 10. 10. 2018
(VELKÁ AULA – CANA)

Dne 10. 10. 2018 se konají slavnostní imatrikulace studentů 1. roku studia v prezenční formě. Prosíme studenty, aby se dostavili v určeném čase do auly (České mládeže 8), podle přiloženého rozpisu studijních oborů.

Účast ve společenském oděvu nutná.