Imatrikulace

Ima­triku­lace PF UJEP — 10. 10. 2018
(VELKÁ AULA — CANA)

Dne 10. 10. 2018 se kon­a­jí slavnos­t­ní ima­triku­lace stu­den­tů 1. roku stu­dia v prezenční for­mě. Prosíme stu­den­ty, aby se dostavili v určeném čase do auly (České mládeže 8), podle přiloženého rozpisu studi­jních oborů.

Účast ve společen­ském oděvu nutná.