Cantus choralis 2019

XIV. ročník sympozia proběhl ve dnech 14. – 16. října 2019. Jeho tématy byly následující okruhy:

Současná česká a světová sborová tvorba
Významná výročí v oblasti sborového zpěvu v letech 2018 a 2019
Aktuální problémy sborového zpěvu v současnosti

Fotografie z Cantus choralis 2019