Přijímací řízení

Bakalářské obory

Učitelství pro mateřské školy

  • délka studia: 3 roky
  • forma studia: prezenční i kombinovaná

Magisterské obory

Učitelství pro první stupeň základní školy

  • délka studia: 5 let
  • forma studia: prezenční i kombinovaná

Učitelství pro první stupeň základní školy a speciální pedagogika

  • délka studia: 5 let
  • forma studia: prezenční i kombinovaná

Doktorské obory

Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

  • délka studia: 4 roky
  • forma studia: prezenční i kombinovaná

Kompletní nabídka UJEP