Alec Mindák

Alec Mindák
  • Asistent pro podporu internacionalizace
  • -
  • Pracoviště: Oddělení vnějších vztahů
  • Místnost: CV-103
  • Mobil: +420 736 168 679
  • Telefon: +420 475 283 175
  • E-mail:
  • Propagace programu ERASMUS + 
  • Mezinárodní spolupráce
  • Organizace fakultních akcí