doc. PhDr. Ivana Šimonová, PhD.

  • proděkanka pro vnější vztahy
  • -
  • Pracoviště: děkanát
  • Místnost: CS-209
  • Telefon: +420 475 283 164
  • E-mail:

For my CV + publications - see https://orcid.org/0000-0001-9797-0393.

KAJ/4433,
Akademický písemný projev (Academic Writing),

ZS 2019/20

Obsah a získané způsobilosti jsou uvedeny v sylabu předmětu ve STAGu. Práce bude probíhat individuálně i v týmech. Je vyžadována přítomnost na prezenční výuce (možnost dvou absencí).  

Požadavky k zápočtu: aktivní účast ve výuce i při mimoškolní přípravě na výuku; pravidelné odevzdávání dílčích výsledků akademického psaní dle rozvrhu výuky.

Termíny odevzdání dílčích částí závěrečné práce: 19.10., 16.11., finální verze 7.12.2019.

Z DŮVODU SLUŽEBNÍ CESTY ZAČÍNÁ MOJE VÝUKA AŽ v pondělí 30.9.2019, v prvním týdnu semestru se výuka nekoná. Další informace najdete v online kurzu v LMS Moodle – podívejte se prosím.


KAJ/4003,
Odborné psaní v anglickém jazyce (Professional Writing),

ZS 2019/20

Obsah a získané způsobilosti jsou uvedeny v sylabu předmětu ve STAGu. Práce bude probíhat individuálně. Je vyžadována přítomnost na prezenční výuce (možnost dvou absencí).  

Požadavky k zápočtu: aktivní účast ve výuce i při mimoškolní přípravě na výuku; pravidelné odevzdávání dílčích výsledků odborného psaní dle rozvrhu výuky.

Termíny odevzdání dílčích částí závěrečné práce: 19.10., 16.11., finální verze 7.12.2019.

Z DŮVODU SLUŽEBNÍ CESTY ZAČÍNÁ MOJE VÝUKA AŽ v pondělí 30.9.2019, v prvním týdnu semestru se výuka nekoná. Další informace najdete v online kurzu v LMS Moodle – podívejte se prosím.


Další soubory

Ostatní publikační činnost