Mgr. Josef Heidler

Josef Heidler
 • asistent, Ph.D. studium Dánsko
 • -
 • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
 • Místnost: SH 215
 • Telefon: +420 475 283 230
 • E-mail:

Podrobné informace o výuce a konzultačních hodinách jsou k dispozici na osobním webu.

Konzultační hodiny

V průběhu zimního semestru 2023/24 mimo ČR.

Vzdělání

 • (2016–2019) Magisterský titul: UJEP v Ústí nad Labem, jednooborové studium Sport a zdraví (diplom s vyznamenáním), téma závěrečné práce Vývoj motorické výkonnosti studentů KTVS UJEP v atletickém pětiboji v letech 1998–2018.
 • (2013–2016) Bakalářský titul: UJEP v Ústí nad Labem, dvouoborové studium Informatika + Tělesná výchova, téma závěrečné práce Evaluace tréninkového plánu pro rozvoj pohybových schopností v CrossFitu.
 • (2009–2013) Maturitní zkouška: SPŠ Loket, Informační technologie – aplikace osobních počítačů.

Projektové aktivity

 • (2021–dosud): Portabo – Platforma pro jednotná a otevřená data Ústeckého kraje
 • (2019–dosud): U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208
 • (2018–2020): OPVVV Podpora rozvoje digitální gramotnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
 • (2018–2019): SGS projekt: Hodnocení vlivu lokálního působení chladu na realizovaný sportovní výkon (spoluřešitel)
 • (2017): SGS projekt: Vliv různých druhů stimulace na úroveň reakční doby u sportující a nesportující populace (spoluřešitel)
 • (2017): SGS projekt: Vliv strečinku na rozsah kloubní pohyblivosti a úroveň explozivní síly dolních končetin v rozcvičení (spoluřešitel)

Aktivní účast na konferencích

2018

Kurzy, odborné znalosti a zkušenosti

 • IT podpora časopisu Journal of Outdoor Activities (outdooractivities.eu)
 • Člen organizačního výboru konference ICSHPE (icshpe.com)
 • Cisco IT Essentials (2015)
 • Český atletický svaz – atletický trenér 3. třídy (2017)
KTV/4203,
Basketbal,
KT1/4260,
Didaktika plavání,
KT1/4708,
Didaktika plavání,
KTV/4278,
Fitness I,
KTV/4254,
Fitness II,
KTV/4032,
Kurz vodní turistiky,
KTV/4085,
Metodicko-organizační praxe,
KTV/4187,
Metodicko-organizační praxe,
KTV/4016,
Plávání,
KTV/4051,
Teorie a organizace plaveckých sportů,
KTV/4274,
Tréninkové prostředky v kondiční příprav,
KTV/0436,
TV - Basketbal,
KTV/0442,
TV - Kondiční posilování,
KTV/0439,
TV - Stolní tenis,
KTV/0453,
Výzkum v kinantropologii,
KTV/4102,
Výzkum v kinantropologii,

Články v časopisech

Balkó, Š., Heidler, J., & Edl, T. Virtual reality within the areas of sport and health. Trends in Sport Sciences. 2018. 25(4), 175–180 s.
Balkó, Š., Heidler, J., & Jelínek, M. Relationship between the armed arm’s motor response and muscle activation time during the lunge in fencers of varied ability. Journal of Human Sport and Exercise. 2018. 13(1), 50–59 s.

Články ve sbornících

Turková, I., Nosek, M., & Heidler, J. Analysis of the associations between balance, laterality, muscle condition and performance in youth alpine skiing category. In: 2nd World Congress; Quality of Life in Interdisciplinary Approach. Częstochowa: PPHU Projack, 2019. 49–50 s.
Heidler, J., Edl, T., & Balkó, Š. Use of Virtual Reality in Sports, Rehabilitation and Physical Education. In: 1st International Conference of Sport, Health and Physical Education. Czechia, Ústí nad Labem: 2018.
Kabešová, H., Vaněčková, J., & Heidler, J. Dynamic and PNF Stretching Application in Warm-Up. In: III International Scientific Conferences of Students and PhD Students. Czestochowa, Poland: 2018.
Nosek, M., Balkó, Š., Heidler, J., Adamec, J., Partlová, D., Zákon, R., … Matošková, V. Influence of ultramarathon on the health of amateur runners. In: 1st Quality of Life in Interdisciplinary Approach. Kochcice, Poland: 2018.
Petrů, D., Pyšný, L., Pyšná, J., & Heidler, J. New trends in teaching functional diagnostics to the students of physical education and sport at pedagogical faculties in the Czech Republic. In: 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, Spain: 2018.
Petrů, D., Pyšný, L., Pyšná, J., & Heidler, J. Nové trendy ve výuce fyziologie tělesné zátěže – hodnocení vlivu chladu na maximální anaerobní výkon sportovce. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, Czechia: 2018.
Petrů, D., Pyšný, L., Pyšná, J., & Heidler, J. The possibilities of the use of balneological procedures – new trends in teaching students of physical education and sport at pedagogical faculties. In: 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, Spain: 2018.