Mgr. Jana Macurová, Ph.D.

Macurová Jana
  • odborná asistentka (OSL PF)
  • -
  • Pracoviště: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: CN-542
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2019/2020

 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2019/20

OSL/4010,
Funkční gramatika ruského jazyka II,
OSL/4030,
Funkční gramatika ruského jazyka IV,
OSL/4001,
Funkční gramatika ruského jazyka I,
OSL/4019,
Funkční gramatika ruského jazyka III,

Články v časopisech

Jana Macurová. Tvorba učebních materiálů češtiny pro Ukrajince: situace a nové výzvy. Nová Čeština doma a ve světě. FF UK, 2011. 23–30 s.
Jana Macurová. Vduchu sy žikam, bude lip, або як ми приборкуємо чеську. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. 56/2, 13–19 s. ISSN 2078-5534.
Jana Macurová. Чеська мова сьогодні і завтра. Доповідь Ольги Мартінцової "Неологічні тенденції в сучасній чеській мові". Лексикографічний бюлетень, Інститут української мови Академії Наук України. Інститут української мови Академії Наук України, 2011. 20, s. 259-261. ISSN 978 966 489 129 2.
Jana Macurová. Компенсаторные стратегии украинцев в письменных работах на чешском языке. Studia filologiczne. Raciborz: Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Raciborzu, 2012, 2012. 4, s. 27-37. ISSN 1898-4657.

Články ve sbornících

Jana Macurová. „Ukrajinské“ chyby v češtině (projekt Databáze jazykových chyb v češtině slovanských mluvčích s prvním jazykem slovanským). In: Interkulturní soužití v kontextu vyučování, kultury a literatury. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 215-227. ISBN 978-80-7395-547-2.
Jana Macurová. Výuka slovanského jazyka v jinoslovanském prostředí: čeština pro Ukrajince. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2013. s. 171-178. ISBN 978-80-7465-082-6.
Jana Macurová. Наш чешский: Письменная речь носителей русского, украинского и польского языков. In: Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas. Band 21. JunOST. Beiträge zur ersten Schweitzerischen Konferenz junger Slavistinnen und Slavisten. Zürich: Pano Verlag, 2014. s. 410-424. ISBN 978-3-290-22029-7.
Jana Macurová. Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги (лексический аспект). In: Beiträge der europäischen slavistischen Linguistik (Polyslav). München – Berlin – Washington/D.C.: Rubio, 2014. s. 108-116. ISBN 978-3-86688-467-0.
Jana Macurová. Чешско-русская лексикология в сопоставительном аспекте (324 bibliografických údajů). In: Библиография по сопоставительному изучению русского и чешского языков. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. s. 22-96. ISBN 978-80-7308-660-2.