doc. PhDr. Josef Peřina, CSc.

Peřina Josef
  • emeritní docent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-
  • E-mail:
KBO/4049,
Máchovské otazníky,
KBO/4144,
Máchovské otazníky,
KBO/4016,
Dějiny české literatury 19. století II,
KBO/4072,
Dějiny české literatury 19. století II,