Neplatné předpisy PF UJEP

Předpisy platné k datu 1. 9. 2016 (v současné době již neplatné a neúčinné)

pdf Statut PF UJEP

(platný a účinný od 25. 11. 2015)

pdf Stipendijní řád PF UJEP

(platný a účinný od 25. 9. 2013)

pdf Jednací řád VR PF UJEP

(platný od 30. 9. 2009 a účinný od 1. 10. 2009)

pdf Disciplinární řád PF UJEP

(platný a účinný od 25. 8. 1999)