Řády

 

pdf Studijní a zkušební řád doktorského studia UJEP

Studijní a zkušební řád doktorského studia PF UJEP upravuje podmínky přijetí ke studiu do doktorských studijních programů akreditovaných na PF UJEP, průběh studia a další náležitosti týkající se doktrských studijních programů naší fakulty.

pdf Studijní a zkušební řád Bc. a Mgr. UJEP

Studijní a zkušební řád UJEP upravuje podmínky studia v bakalářských a magisterských studijních programech na UJEP, průběh studia a další náležitosti týkající se studijních programů a oborů akreditovaných naší univerzitě.

pdf Rigorózní řád UJEP

Tento řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, podrobnosti o konání těchto zkoušek na fakultách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jejich průběh a hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně.