Směrnice děkana

 

pdf Směrnice č. 3/2018

Pravidla nakládání se služební platební kartou PF

pdf Směrnice č. 4A/2017

Alokace finančních zdrojů za studium v kombinované formě studia
Aktualizované údaje (příloha) pro rok 2018

pdf Směrnice č. 3A/2017

Úhrada provozních nákladů souvisejících s realizací doktorského studia, habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP v roce 2018

pdf Směrnice č. 1/2018

Organizace studia v doktorských studijních oborech akreditovaných na PF UJEP

pdf Směrnice č. 11/2017

Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu

pdf Směrnice č. 10/2017

Úschovy peněžních hotovostí