pdf Disciplinární řád PF UJEP

(platný a účinný od 31. 5. 2017)

pdf Jednací řád VR PF UJEP

(platný od 29. 3. 2017 a účinný od 1. 4. 2017)

pdf Stipendijní řád UJEP

(platný od 17. 7. 2017 a účinný od 1. 9. 2017)

pdf Statut PF UJEP

(platný od 29. 3. 2017 a účinný od 1. 4. 2017)

pdf Volební řád akademického senátu

(platný a účinný od 27. 10. 2016)

pdf Jednací řád akademického senátu

(platný a účinný od 31. 5. 2017)